25600830 1

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะเจ้าหน้าที่บูรณาการ 3 หน่วยงาน คือ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจตลาดสินค้าเกษตรในช่วงเทศกาลสารทจีน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตามนโยบายของพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4 กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียด