กรมปศุสัตว์จัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านรายละเอียด 

ภาพ ธงชัย สาลี, เอก นกแสง สลก. 4 ก.ย. 60