25600929 6

นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ :๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด