25601003 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อ่านรายละเอียด