25601017 1

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมปศุสัตว์ โดย นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และ วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดย พระราชญาณมุนี วิ.(จรัล โอภาโส) เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์วรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  อ่านรายละเอียด
 
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม  ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 16 ต.ค. 60