25601103 1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายสัตวแพทย์ อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพื้นที่นครศรีธรรมราช ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อ่านรายละเอียด