25601106 3

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 4 เพื่อปรึกษา หารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา และการวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เขต 4 และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำเขต 4 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  อ่านรายละเอียด