25601206 2

นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ และนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกรมปศุสัตว์ ร่วมแสดงความยินดี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด