25601215 1

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมแสดงความยินดี ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 12 ธ.ค. 60