25601221 2

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริการอย่างไรให้สุขใจผู้ให้ ประทับใจผู้รับ สำหรับเจ้าหน้าที่ ณ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี อ่านรายละเอียด