25601221 3

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบป้ายปศุสัตว์ OK ตามโครงการตู้หมูสด CP Pork Shop จัดจำหน่ายเนื้อสุกร มาตรฐานปศุสัตว์ OK ให้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร โดย นายประพจน์ โชคพิชิตชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และนายสุมาตร รุ่งกำจัด รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา รายละเอียดคลิก

อ่านรายละเอียด