25610108 2

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการ “เพิ่มพลังปีใหม่ ซื้อสินค้าปศุสัตว์คุณภาพดี ราคาพิเศษ” โดยจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ ราคาถูก เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้จัดโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ขึ้น วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด