25610109 1

กรมปศุสัตว์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส“ วันขึ้นปีใหม่ ” ปี ๒๕๖๑ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมกล่าวอวยพรปีใหม่ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด