25610112 1

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานงานแถลงผลงานปี 2560 และนโยบายกรมปศุสัตว์ปี 2561 โดยมีสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมงานกว่า 300 คน ณ ลานหน้ากรมปศุสัตว์ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์แก่สื่อมวลชน อาทิ ลาบไก่งวง บาบีคิวเนื้อโคขุน ขาหมูพะโล้ทำจากหมูดำเชียงใหม่ สุรินทร์วากิว และหมูดำทอด น้ำมันหมูดำ ไก่ย่างเขาสวนกวาง ไก่เบตง ไก่สามเหลืองเซียงไฮ้ ไก่ประดู่หางดำ ฯลฯ เพื่อสร้างการรับรู้ความเป็นมา คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์หลังจากปรุงเป็นอาหาร ให้กับสื่อมวลชน และผู้ร่วมงานชิมและรับทราบข้อมูล อ่านรายละเอียด