25610119 1

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมหมู่บ้านด้านปศุสัตว์ พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานและวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่หมู่บ้านด้านการมีส่วนร่วมอาชีพปศุสัตว์ของเกษตรกร อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชัชวาล พุทธโธ นายอำเภอเวียงแหง และนายชัฐ สัทธรรมนุวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอเวียงแหง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด