25610122 1

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 4 สำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เขต 2และเขต 7 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ วันที่ 17-19 มกราคม 2561 อ่านรายละเอียด