25610129 2

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีรับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สำหรับกระบือที่ชนะเลิศประเภทแกรนด์แชมป์ 2 รางวัล ในงานกระบือแห่งชาติครั้งที่ 22 ปะจำปี 2561  ภายใต้คำขวัญ “ควายไทยเอกลักษณ์ของชาติ สืบสานปณิธานพ่อ” โดยกระบือที่ชนะเลิศประเภทแกรนด์แชมป์ 2 รางวัล ได้แก่ กระบือเพศผู้ชื่อ มณีแดง ของ นายทรงชัย พินิจมนตรี จ.อุดรธานี และกระบือเพศเมียชื่อ หงษ์มหา ของ นายวัชธีระ วงษาหลง จ.มหาสารคาม ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดคลิก , กรมปศุสัตว์