25610131 1

วันที่ 29 มกราคม 2561 น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน โดยมี น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ครั้งที่ 1/2561วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด