25610131 1

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับทราบและร่วมแก้ไขสถานการณ์ไก่ไข่ในปัจจุบัน ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด