pic01

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมแถลงข่าว และร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกในเทศกาลตรุษจีน ภายใต้แนวคิด “เลือก หลีก ล้าง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยไข้หวัดนก” โดยมี นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธี ณ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ กทม.

ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สื่อข่าวและประชาชนผู้เข้าร่วมงานทราบในเรื่องของการเลือกซื้อเนื้อสัตว์อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ปีก ซึ่งทางกรมปศุสัตว์และกรมควบคุมโรค ได้ร่วมกันเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง มีมาตรการตรวจสอบตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงเชือด จนถึงเขียงที่ตลาด โดยจะต้องตรวจสอบกย้อนกลับได้หมดทุกขั้นตอน และมีเครื่องหมายยืนยันว่าแสดงผ่านการตรวจจากกรมปศุสัตว์ “ปศุสัตว์ OK”

ด้วยความร่วมมือจากกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กองควบคุมโรคติดต่อ และผู้จัดการตลาดยิ่งเจริญ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ได้เลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่สะอาด สดใหม่ ตรวจสอบได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน

 

 ที่มาของข้อมูล : ข่าวสารผู้บริหารกรมปศุสัตว์