25610216 1

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรการ แก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ำตามมติที่ประชุม pig board ในจังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด