25610226 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในส่วนของร้อยเอ็ดโมเดลและบึงกาฬโมเดล ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ รับฟังข้อสรุปการทำงาน ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ จากปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเร่งการจัดซื้อวัคซีนของท้องถิ่น ให้ครบ 100% อ่านรายละเอียด