25610315 1

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์