25610315 2

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.  นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์