25610315 3

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานวางแผนและบริหารอัตรากำลังกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์