25610320 3

คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA)ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคาราวะ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจรับรองการขึ้นทะเบียนโรงงานใหม่ในประเทศไทย สำหรับการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีก เนื้อสัตว์แปรรูปปรุงสุกและสินค้าไข่แปรรูปปรุงสุก ไปยังประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด