25610329 1

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายแพทย์อัษฎางค์  รวยอาจิณ  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย   และนางคณิตา  ราษฎร์นุ้ย  ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์และนโยบายการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ รายละเอียดคลิก ที่มาข่าว