25610411 1

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2561 (JAEC รุ่น 36 ) จำนวน 2 คน ได้แก่ นายณัฐภูมิ บุญปก จากกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ บ้านคำครตา อ.ทรายมูล จ.ยโสธร และ นายวชิระ สระทองเทียน จากกลุ่มเลี้ยงโค อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ระยะเวลาการฝึกงาน 11 เดือน ตั้งแต่ เมษายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียด
 
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 11 เม.ย. 61)