25610419 1

วันพุธที่ 18 เม.ย. 2561 เวลา 9.00  น. น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมทะเบียนพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า และประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม สพส. ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด