25610419 1

กรมปศุสัตว์จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ โดยมี ข้าราชการผู้ใหญ่  ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างกรมปศุสัตว์ ร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ