25610430 1

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ  “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์” ระหว่างกรมปศุสัตว์กับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น  กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด | รายละเอียดคลิก vdo สัมภาษณ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์คลิก
 
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 30 เม.ย. 61)