25610507 1

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีก “ขาณุโมเดล” พร้อมมอบอุปกรณ์การเลี้ยงแก่สมาชิก และลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มเกษตรกรในโครงการฯ โดยมี นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 6 กล่าวรายงานและนายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรีให้การต้อนรับ ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีสมบูรณ์ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม