25610520 1
นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโคให้ดียิ่งขึ้น อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 20 พ.ค. 61)