25610521 3
นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร พร้อมรับทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และภาคบ่าย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน โดยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาฯให้การต้อนรับ หัวหน้างานปศุสัตว์พาเยี่ยมชมงาน