25610522 1

วันที่ 22 พค.61 เวลา 11.00 น. น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาชิ้นส่วนเนื้อไก่ราคาตกต่ำ เพื่อหาแนวทางดำเนินการแก้ไขฯ โดยมี ผชช.โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้แทน สพส. สคบ. อยส. กสก. กสส. กผง. สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ชมรมชิ้นส่วนไก่ บริษัท เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์