25610615 2

(วันที่13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.) นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันตก ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ จะได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แหนม ไส้กรอกอีสาน ลูกชิ้น หมูยอ หมูเส้น ไส้กรอกเวียนนา ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ เพรสแฮมและไส้กรอกโบโลนา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด