25610619 1

วันนี้ (19 มิถุนายน 2561 : 10.30น.) นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองธิบดีปฏิบัติหน้าที่ในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน กรณีมีผู้เลี้ยงสุนัขจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อน รำคาญ จากเสียงดัง และ กลิ่นเหม็น ให้กับเพื่อนบ้านในหมู่บ้าน ในการนี้กรมปศุสัตว์จะเจรจาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้กับทั้ง 2 ฝ่าย
โดยจะช่วยประสานดูแลเจรจา เรื่องกฎหมาย/พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ มีสุขอนามัยที่ดี และมีการอยู่รวมกันในสังคมอย่างมีความสุข สะอาด และปลอดภัย ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด