25610625 1

22 มิ.ย.2561 - เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ณ ห้องส่ง สถานีโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด