1530080505638

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยง จำนวน 15 ราย 64 คำขอ เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.45 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์