25610628 2

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “โครงการแปรรูปผลสับปะรดสดเป็นอาหารสัตว์ เพื่อแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาด” พร้อมมอบนโยบาย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 2 ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธี ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว อ่านรายละเอียด