25610705 2

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 และปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้รับผิดชอบด้านการผลิตและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ตามพระราชดำริฯ , ฟาร์มเครือข่ายไก่เบตงประชารัฐ และติดตามงาน ตามแผนงานโครงการต่างๆ ที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางขับเคลื่อนเมืองปศุสัตว์ชายแดนใต้ อ่านรายละเอียด