25610709 1

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐ ของดีวิถีชุมชน "Thai Premium Beef Festival 2018" พร้อมด้วยเยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่จัดโดยกรมปศุสัตว์ วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นการเปิดตลาดโคเนื้อคุณภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วยการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) โคเนื้อ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยในรูปแบบแฟรนไซส์ ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ ตลาดบองมาร์เช่ จตุจักร กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด