25610717 2

วันที่16 ก.ค.61 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (Ministry of Agricultural Forestry and Fisheries ; MAFF) ของญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินและรับรองโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ของไทย ระหว่างวันที่ 16 – 20 ก.ค. 61 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด