25610720 2
วันที่ (20/7/61 : 11.00 น) นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ทีวี  เรื่อง การผลิตปศุสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ  เพื่อลดการใช้ยาในการผลิตปศุสัตว์  สาเหตุของการเกิดสารตกค้าง และเกิดการดื้อยา  ทั้งการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ภายใต้มาตรฐานโลก ณ หน้าห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม