25610723 3
วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดอบรม  "โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ หลักสูตร การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( KTB Corporate Online ) ในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย Company User Marker ด้านจ่ายเงิน และ Company User Authorize ของหน่วยเบิกจ่าย อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม