25610725 5

วันที่ 24 ก.ค. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์รณชัย จ๋วงพาณิชย์ ปศุสัตว์เขต 7 นายวีระศักดิ์ เนตรเกื้อกูล ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย และนายสามารถ สิมมา ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะเขต 7 ร่วมแถลงข่าวงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ (ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะของเกษตรกร และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงแพะมากขึ้น อ่านรายละเอียด