25610726 2

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน กรุงเทพฯ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด