S 8323926213720

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561” และปลูกต้นรวงผึ้ง พันธุ์ไม้ประจำพระองค์ รัขกาลที่ 10 ณ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีการจัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีและการรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะส่งผลให้ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อลดปัญหาการนำสุนัขและแมวไปปล่อยในที่สาธารณะจนกลายเป็นสุนัขและแมวจรจัดอีกด้วย

 

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานเลขานุการกรม