S 8326528777257

27 กรกฎาคม 2561 08.00น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อม ปศข.4 ผอ.สทป. ผอ.สอส. ผอ.สพพ. ผอ.กสส. ผอ.กพก. ผอ.กผส. ผู้แทนปศจ.หนองคาย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่เขต4 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลโพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสุวรรณ5 จำนวน100 กิโลกรัม   มอบหญ้าแพงโกลาแห้งจำนวน 5 ตัน โครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลโดยมีปศุสัตว์อำเภอรัตนวาปี ประธานกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปกิจกรรมกลุ่ม

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร