25610728 1

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ซึ่งประกอบด้วย  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  3 ท่าน ได้แก่ นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์  นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ  และนายอำพันธุ์  เวฬุตันติ  พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก/กอง  แล้วต่อด้วยคณะกรรมการสัตวแพทย์พระราชทานฯ  ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์  ถ.วิภาวดีฯ กทม. อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม